Functional Moves® utbildningen genomförs av The Academy.

För utförligare information hänvisar vi till The Academys webbplats.